Informații generale proiect

Denumire proiect: UN NOU PROGRAM TRANSDIAGNOSTIC DE INTERVENTIE PENTRU REDUCEREA TULBURARILOR ANXIOASE SI AFECTIVE LIVRAT ONLINE

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Denumirea programului din Planului Naţional II (PN II): Programul Parteneriate – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN-II-PT-PCCA-2013)

Autoritatea contractuala: Unitatea Executivă de Finanţare a Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

Partener: S.C. PRO CODER DEV S.R.L. (PCD)

Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1820

Numar contract: 331/2014

Tratamente de tip transdiagnostic

Recent, David Barlow și echipa lui au propus și testat un protocol unificat pentru intervenții de tip transdiagnostic (Barlow et al., 2011). Protocolul se bazează pe principiile terapiei cognitiv-comportamentale aplicate pentru modificarea strategiilor disfuncționale de reglare emoțională. Abordarea este centrată pe emoții, ghidându-i pe participanți să își accepte experințele emoționale surprinzătoare sau neplăcute și să utilizeze strategii de coping mai adaptative. Experiențele emoționale sunt prezentate ca fiind rezultatul interacțiunii dintre gânduri, comportamente și manifestările fiziologice, participanții fiind instruiți să folosească cinci competențe de bază pentru a-și regla experiențele emoționale: (1) conștientizarea emoțiilor, (2) flexibilitatea cognitivă, (3) modificarea comportamentelor dezadaptative generate de emoții, (4) tolerarea senzațiilor fiziologice intense și (5) expunerea interoceptivă și/sau situațională la stimulii amenințători.

Plecând de la ideea că stretegiile de intervenție pentru tulburări specifice folosesc tehnici similare, Nick Titov și colaboratorii au elaborat un alt program transdiagnostic (Titov et al., 2011). Ei au combinat în cadrul aceluiași program diferite tehnici cognitiv-comportamentale utilizate în intervenții specifice şi au livrat programul on-line. Deși această abordare este conceptual diferită față de cea utilizată de Barlow, programul elaborat de Titov s-a dovedit eficient în trei studii clinice controlate. Rezultatele obținute au fost comparabile cu cele raportate de alte intervenții specifice, permițând, în același timp, participanților să generalizeze câștigurile dincolo de diagnosticul lor principal.

Intervenţiile de tip transdiagnostic utilizează aceleași principii de tratament pentru a reduce mai multe tulburări psihice (ex: anxietate generalizată, tulburări obsesiv-compulsive, fobie socială etc.) deoarece se adresează factorilor comuni care le menţin. De pildă, Barlow et al. (2011) pune accentul pe legătura dintre gânduri, comportamente şi emoţii care contribuie la dezvoltarea şi menținerea tulburărilor afective și anxioase.

Conceptualizările de tip transdiagnostic pornesc de la elementele comune care determină cauzal dezvoltarea tulburărilor emoţionale şi de la relațiile funcționale care mențin aceste tulburări.

Cercetările confirmă o rată crescută a comorbidității pentru tulburările anxioase și afective atât la nivel transversal cât și pe parcursul întregii vieți

Cercetările în domeniul Neuroștiințelor indică faptul că activarea structurilor limbice (amigdala) şi perturbarea/limitarea controlului inhibitor realizat de structurile corticale ar putea explica intensitatea și frecvența cu care clienții cu tulburări afective și anxioase trăiesc emoțiile negative

Studiile care au investigat etiologia tulburărilor psihice sugerează că persoanele care manifestă o vulnerabilitate biologică (ex: activitate crescută la nivelul sistemului nervos simpatic) şi o vulnerabilitate psihică determinată de experienţele specifice din copilărie (ex: un mediu imprevizibil, stresant și/sau stiluri parentale care inhibă dezvoltarea unui stil de coping adaptativ) prezintă un risc ridicat de a experimenta stări de anxietate şi/sau depresie.

Rezultatele cercetărilor recente sugerează că tratamentele de tip transdiagnostic duc atât la reducerea simptomelor specifice cât şi la reducerea comorbidităţii. În general, aceste tratamente sunt la fel de eficiente ca şi tratamentele specifice unei tulburări, dar au avantajul de a fi mai economice. S-a arătat, de asemenea, ca aceste tratamente sunt asociate cu un nivel ridicat de satisfacție a clienților, o bună alianță terapeutică, așteptări pozitive cu privire la tratament și un nivel scăzut de recidivă.

Încurajarea aplicării strategiilor de reglare emoţională în situaţii reale de viaţă duce la extinderea repertoriului de coping, facilitând o bună gestionare a situaţiilor stresante, interacţiuni interpersonale eficiente, rezilienţă etc.

Utilizarea terapiei cognitiv comportamentale în manieră transdiagnostică poate facilita constituirea de grupuri de terapie cu clienți care suferă de o varietate de tulburări emoționale. În acest fel crește disponibilitatea, aplicabilitatea și raportul cost-eficiență a serviciilor de terapie.

Despre proiect

informații detaliate proiect

UN NOU PROGRAM TRANSDIAGNOSTIC DE INTERVENTIE PENTRU REDUCEREA TULBURARILOR ANXIOASE SI AFECTIVE LIVRAT ONLINE

Intervențiile transdiagnostice reprezintă un domeniu relativ nou de cercetare, cu un potențial ridicat de diseminare programelor validate științific. Aceste intervenții se focalizează pe factorii de ordin superior, cum sunt afectivitatea negativă și disfuncționalitățile în reglarea emoțională, folosind tehnici de intervenție comune mai multor tulburări. Recent s-a stabilit că ruminația și perfecționismul contribuie semnificativ la dezvoltarea și întreținerea tulburărilor anxioase și afective. Cu toate acestea, nu există un program transdiagnostic care să includă acești factori, iar eficacitatea unei astfel de intervenții nu a fost testată. Studiile epidemiologice arată că anxietatea și depresia sunt foarte răspândite, afectând viețile multor persoane. Pe baza datelor din Europa, am estimat că peste un milion de români sunt afectați de anxietate și/sau tulburări afective.

Principalul scop al proiectului este dezvoltarea unui serviciu inovator de sănătate mintală, prin propunerea și testarea unui nou program de intervenție transdiagnostică pentru tulburările anxioase și afective. Dezvoltarea unui singur program care ar putea reduce anxietatea și depresia poate avea un impact semnificativ asupra sănătății publice, precum și asupra creșterii vizibilității internaționale a cercetării românești. Deoarece intervențiile livrate prin Internet reprezintă o modalitate eficientă de difuzare a programelor terapeutice, am decis să prezentăm on-line intervenția noastră. Dimensiunea on-line contribuie la unicitatea prezentei propuneri, integrearea unei aplicaţii smartphone sporind și mai mult inovația tehnologică.

Contribuțiile proiectului pot fi analizate la trei niveluri distincte. La nivel teoretic, vom investiga în ce măsură abordarea unor noi factori de ordin superior contribuie semnificativ la reducerea anxietății și depresiei. De asemenea, vom investiga rolul cognițiilor explicite și implicite în generarea și menținerea psihopatologiei. La nivel practic-aplicativ, manualul de intervenție reprezintă cel mai practic produs. La nivel metodologic platforma on-line are potențialul de a surmonta multe din barierele care împiedică accesul la serviciile de sănătate mintală: numărul redus de terapeuți competenți, distanțele geografice, costul terapiei etc.

În cadrul acestui proiect comun, două grupuri de experți își conjugă eforturile pentru a dezvolta și implementa un set de produse inovatoare, care nu ar putea fi dezvoltate în întregime de nici unul dintre parteneri. Specialiștii în sănătate mintală sunt responsabili pentru dezvoltarea și testarea intervenției transdiagnostice, pentru elaborarea unui nou set de instrumente de evaluare, pentru livrarea intervenției on-line, precum și pentru diseminarea rezultatelor. Specialiștii IT sunt responsabili pentru crearea unei noi platforme integrate de psihoterapie.

Planul de lucru este împărțit în trei secvențe temporale: dezvoltările inițiale, incluzând versiunile alfa a intervenției transdiagnostice, instrumentelor de evaluare și platforma online; testarea eficacității, incluzând livrarea on-line a versiunii beta a intervenției sub forma unui studiu clinic controlat și diseminarea, incluzând o conferință de presă, pregătirea manuscriselor, formarea practicienilor de sănătate mintală. Întrucât activitățile asociate cu fiecare dintre cele trei secvențe temporale se succed logic ele facilitează atingerea obiectivelor proiectului.

Rezultatele proiectului vor fi diseminate oamenilor de știință, experţilor în sănătate mintală, precum și celor care ar putea beneficia direct de tratament. Având în vedere experiența noastră anterioară cu o intervenție on-line asemenătoare, anticipăm o primire comercială favorabilă. Mai mult, ţinând cont de uşurinţa cu care poate fi extinsă gama de intervenții psihologice, platforma on-line reprezintă o infrastructură valoroasă pentru testarea, furnizarea și vânzarea diferitelor programe, cu un potențial ridicat de comercializare în viitor, dincolo de durata proiectului.

Rezultate 2014

Rezultate 2015

Rezultate 2016

Rezultate 2017

1) Raportul științific și tehnic final al Proiectului iTAD

2) Raportul științific și tehnic - etapa 4 (2017)

3) Un workshop pentru specialiști în sănătate mintală

4) Trei participări la conferințe internaționale

5) Un articol acceptat spre publicare la o revistă ISI cu factor de impact (IF):

6) Trei articole trimise spre publicare la reviste internaționale de prestigiu (ISI cu IF):

7) Diseminarea proiectului în mass-media (Anexa A)

Echipa de cercetare

Membrii echipei de cercetare care participa la dezvoltarea proiectului

Director proiect

Bogdan Tudor Tulbure

Bogdan Tudor Tulbure

Bogdan Tudor Tulbure este lector la Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. A obținut titlul de doctor în psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a efectuat și un program de cercetare post-doctorală (2010-2012).

În peroada studiilor doctorale a beneficiat de o bursă Fulbright la Univeristy of Virginia, SUA (2007-2008), iar în perioada studiilor post-doctorale a efectuat un stagiu de cercetare la Linkoping University, Suedia (Februarie-Martie 2012).

Bogdan Tulbure a efectuat cercetări privind procesarea informatiilor în anxietate, folosind metode implicite şi explicite de evaluare (vezi și Proiectul Implicit România). În ultimii ani interesele lui de cercetare includ intervenţiile psihologice validate stiintific, şi, în special, folosirea mijloacelor moderne de acordare a asistenţei psihologice pe Internet (vezi Programul PsiTOD şi Programul iSOFIE) inclusiv prezentul Program Transdiagnostic de Intervenţie pentru Reducerea Tulburărilor Anxioase şi Afective.

Cercetător senior

Florin Alin Sava

Florin Alin Sava

post-doc

Laurenţiu Maricuţoiu

Laurenţiu Maricuţoiu

post-doc

Silvia Magurean

Silvia Magurean

post-doc

Andrei Rusu

Andrei Rusu

tehnician-doctorand

Salagean Nastasia

Salagean Nastasia

tehnician-doctorand

Daniela Moza

Daniela Moza

tehnician-masterand-coordonator

Cristina Maroiu

Cristina Maroiu

tehnician-masterand

Axente Valentina

Axente Valentina

tehnician-masterand

Farcas Mihaela Anca

Farcas Mihaela Anca

tehnician-masterand

Ghinea Roxana

Ghinea Roxana

tehnician-masterand

Giuris Larisa Roxana

Giuris Larisa Roxana

tehnician-masterand

Latcu Neli Anca

Latcu Neli Anca

tehnician-masterand

Telbisz Sergiu

Telbisz Sergiu

tehnician-masterand

Tirica Stefana Ioana

Tirica Stefana Ioana

Web designer, Project manager

Cărbunaru Alina

Cărbunaru Alina

Senior web developer

Ojan Tudor Calin

Ojan Tudor Calin

Date contact

Universitatea de Vest din Timisoara, Departamentul de Psihologie Bd. V. Parvan No. 4, Cabinet 509, 300223 Timisoara, Romania
Email: bogdan.tulbure@e-uvt.ro
Web: http://e-cbt.info/

Contactează-ne